شهید احمد مالمیر

نام: احمد                         نام خانوادگی: مالمیر

نام پدر: صدراله                  تحصیلات: دیپلم

محل تولد: تویسرکان           محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 1331               تاریخ شهادت: 28/4/61

ارتباط با ما