شهید اصلان کنانی

نام: اصلان                        نام خانوادگی: کنانی

نام پدر: عباس                    تحصیلات: ---

محل تولد: عراق                 محل شهادت: خرم آباد- بمباران

تاریخ تولد: 1309                تاریخ شهادت: 30/10/1365

ارتباط با ما