شهید آقامحمد کمری

نام: آقا محمد                     نام خانوادگی: کمری

نام پدر: علگه                     تحصیلات: ---

محل تولد: پا قلعه                محل شهادت: فرخ آباد مهران

تاریخ تولد:20/7/1306          تاریخ شهادت: 7/10/1363

ارتباط با ما