شهید بابامیر کلبعلی

نام: بابامیر                         نام خانوادگی: كلبعلي

نام پدر: جوانمیر                  تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: چالسرا               محل شهادت: شاخ شمیران

تاریخ تولد: 1/10/1346        تاریخ شهادت: 29/8/1366

ارتباط با ما