شهید احمد کرمی

 

نام: احمد                          نام خانوادگی: کرمی

نام پدر: پنجشنبه                 تحصیلات: فوق دیپلم

محل تولد: چوار                  محل شهادت: بازی دراز

تاریخ تولد: 12/7/1332         تاریخ شهادت: 9/4/1360

ارتباط با ما