شهید انتظار فیلی

نام: انتظار                          نام خانوادگی: فیلی

نام پدر: علی محمد               تحصیلات: دوم دبیرستان

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام

تاریخ تولد: 1/2/1344            تاریخ شهادت: 1/1/1364

ارتباط با ما