شهید احمد غیاثی

نام: احمد                          نام خانوادگی: غیاثی

نام پدر: پرویز خان              تحصیلات: راهنمایی

محل تولد: کوت عراق          محل شهادت: ایلام- بمباران

تاریخ تولد: 1347               تاریخ شهادت: 15/3/1361

ارتباط با ما