شهید الیاس عباس زاده

نام: الیاس                         نام خانوادگی: عباس زاده

نام پدر: علی عسکر             تحصیلات: دیپلم

محل تولد: قجر                 محل شهادت: میمک- پاکسازی میادین مین

تاریخ تولد: 1345               تاریخ شهادت: 28/10/1389

ارتباط با ما