شهید ایرج طاهری نسب

نام: ایرج                          نام خانوادگی: طاهری نسب

نام پدر: جوز علی                تحصیلات: ---

محل تولد: چشمه پهن شوهان    محل شهادت: شاخ شمیران

تاریخ تولد: 1/1/1347          تاریخ شهادت: 5/4/1366

ارتباط با ما