شهید احمد صیدی

نام: احمد                          نام خانوادگی: صیدی

نام پدر: رستم                     تحصیلات:---

محل تولد: نادرآباد               محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1319                تاریخ شهادت: 9/5/62

ارتباط با ما