شهید آزاد شیری


 

نام: آزاد                           نام خانوادگی: شیری

نام پدر: رجب                    تحصیلات:

محل تولد: میشخاص           محل شهادت: قلاویزان

تاریخ تولد: 1345               تاریخ شهادت: 6/2/1366
 

ارتباط با ما