شهید اسداله شیرخانی

نام: اسدا...                         نام خانوادگی: شیرخانی

نام پدر: فتح ا...                  تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام

تاریخ تولد: 10/4/1329         تاریخ شهادت: 13/3/1357

ارتباط با ما