شهید ابراهیم شمس الهی

نام: ابراهیم                        نام خانوادگی: شمس الهی

نام پدر:  نوری                    تحصیلات: ---

محل تولد:  بغداد                 محل شهادت : عراق

تاریخ تولد:---                   تاریخ شهادت:  1359

ارتباط با ما