شهید ابراهیم شاکه زاده

نام: ابراهیم                        نام خانوادگی: شاکه زاده

نام پدر: نور محمد                تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: میشخاص            محل شهادت : صالح آباد

تاریخ تولد:  1336                تاریخ شهادت: 17/8/63

ارتباط با ما