شهید باسم سلیمی

نام: باسم                          نام خانوادگی: سلیمی

نام پدر: محمد                    تحصیلات:

محل تولد: عراق                 محل شهادت:عراق- توسط رژیم بعث

تاریخ تولد: 19/4/1338         تاریخ شهادت: 7/8/1367

ارتباط با ما