شهید اردشیر زیدی زاده

نام: اردشیر                        نام خانوادگی: زيدي زاده

نام پدر: محمد                    تحصیلات: دیپلم

محل تولد: بغداد                 محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 21/1/1345         تاریخ شهادت: ---

ارتباط با ما