شهید اسداله رضاپسند

نام: اسداله                         نام خانوادگی: رضاپسند

نام پدر: فتاح خان                تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام - بمباران

تاریخ تولد: ---                  تاریخ شهادت: 25/11/62

ارتباط با ما