شهید اسداله رسولوندی

نام : اسداله                        نام خانوادگی: رسولوندى

نام پدر :شمس اله                تحصیلات: دیپلم

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: جبهه کرخه نور

تاریخ تولد:5/5/1339            تاریخ شهادت: 12/6/1360

 

ارتباط با ما