شهید احمد رحیمی

نام: احمد                          نام خانوادگی: رحیمی

نام پدر: قاسم                     تحصیلات: دیپلم

محل تولد: قجر                  محل شهادت: کردستان

تاریخ تولد: 1341                تاریخ شهادت: 23/12/1366

ارتباط با ما