شهید ابراهم داراب زاد

 

نام: ابراهیم                        نام خانوادگی: داراب زاده

نام پدر: مصیب                   تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام - بمباران

تاریخ تولد: 1/3/1334           تاریخ شهادت: 22/10/1365

ارتباط با ما