شهید امجد حیدری

نام: امجد                           نام خانوادگی: حیدری

نام پدر: محمد علی               تحصیلات: دوم راهنمایی

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ایلام- بمباران

تاریخ تولد: 1/3/1353           تاریخ شهادت: 23/11/1365

ارتباط با ما