شهید اسفندیار چنانی

نام: اسفندیار                      نام خانوادگی: چنانی

نام پدر: برخش                  تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: ---

تاریخ تولد: 28/12/1348       تاریخ شهادت: 4/12/1369

ارتباط با ما