شهید امید چراغی

نام: امید                            نام خانوادگی: چراغی

نام پدر: سلیمان                   تحصیلات: اول راهنمایی

محل تولد: دره شهر              محل شهادت: ایلام- انفجار مین

تاریخ تولد: 28/5/1369          تاریخ شهادت: 30/1/1384

 

ارتباط با ما