شهید امین پورصفر

نام: امین                           نام خانوادگی: پور صفر 

نام پدر: عبدالرضا                 تحصیلات: دیپلم

محل تولد: ایلام             محل شهادت: ایلام ­به دست رژیم پهلوی

تاریخ تولد: 1/7/1335           تاریخ شهادت: 13/6/1357

ارتباط با ما