شهید اقبال پورشبیبی

نام: اقبال                          نام خانوادگی: پورشبيبي

نام پدر: علی                     تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: مهران               محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1325                تاریخ شهادت: 8/5/1362

ارتباط با ما