شهید ابراهیم بیگلریان

نام: ابراهیم                        نام خانوادگی: بیگلریان

نام پدر: اسکندر                  تحصیلات: متوسطه

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1344                تاریخ شهادت: 25/10/1359

ارتباط با ما