شهید اسد بسطامی

نام: اسد                          نام خانوادگی: بسطامی

نام پدر: احمد                     تحصیلات: ---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: میمک

تاریخ تولد: 5/1/1320          تاریخ شهادت: 1/8/1363

ارتباط با ما