شهید احمد برازنده

نام: احمد                          نام خانوادگی: برازنده

نام پدر: فرامرز                   تحصیلات: راهنمایی

محل تولد: ایلام                 محل شهادت: مهران

تاریخ تولد: 1/1/1325         تاریخ شهادت: 11/9/1359

ارتباط با ما