شهید اسفندیار بارکی

نام: اسفندیار                      نام خانوادگی: بارکی

نام پدر: ابراهیم                  تحصیلات: ابتدایی

محل تولد: چالسرا               محل شهادت: سرنی انفجار مین

تاریخ تولد: 13/3/1361         تاریخ شهادت: 9/1/1373

ارتباط با ما