شهید الوان بارانی

نام: الوان                          نام خانوادگی: بارانی

نام پدر: جمعه                     تحصیلات: پیش دانشگاهی

محل تولد: چالسرا                         محل شهادت: سیستان و بلوچستان- درگیری با اشرار و قاچاقچیان

تاریخ تولد: 20/11/1356       تاریخ شهادت: 11/4/85

ارتباط با ما