شهید اسکندر انوری

نام: اسکندر                        نام خانوادگی: انوری

نام پدر: اسد                      تحصیلات: متوسطه

محل تولد: چوار                  محل شهادت: شاخ شمیران

تاریخ تولد: 1330                تاریخ شهادت: 23/12/1366

 

ارتباط با ما