شهید احمد امیرخانی ده بالائی

نام: احمد                         نام خانوادگی: امیرخانی

نام پدر: شیخ علی               تحصیلات:---

محل تولد: ایلام                  محل شهادت: شوش

تاریخ تولد: 1340                 تاریخ شهادت: 28/12/1361

ارتباط با ما