شهید رضا باقری

نام : رضا                          نام خانوادگی: باقری

نام پدر: غضبان                  تحصیلات: ابتدایی

محل تولد : صالح آباد           محل شهادت: ماربره-  بمباران

تاریخ تولد: 3/3/1357          تاریخ شهادت: 1363/11/19

ارتباط با ما