شهید حمیدرضا صحرایی

 

نام: حمید رضا                  نام خانوادگی: صحرایی

نام پدر: علي قدم               تحصیلات: فوق دیپلم

محل تولد: آبدانان              محل شهادت: سردشت

تاریخ تولد: 10/2/1343       تاریخ شهادت: 26/1/1366

ارتباط با ما